SikaBond® AT Metal

Ett 1-komponent, lösningsmedelsfritt elastisk lim/fog som används för limning/fogning av metall som är baserat på en silanterminerad polymer och har väldigt god vidhäftning på både porösa och icke-porösa underlag.