SikaBond®-530

Trälim sommartyp Klass D2 för användning inomhus

Formaldehydfritt termoplastiskt lim på PVAc-bas med kort öppentid och hög draghållfasthet.

  • Kort presstid
  • God värmeresistens
  • Väldigt god vidhäftning mot hårda- och exotiska träslag
  • Lång lagringstid
  • Hård limfog