SikaBond®-535

Trälim vintertyp Klass D2

SikaBond®-535 är ett termoplastiskt lim på PVAc-bas med kort öppentid för limning av trä vid temperatur -10°C till +20°C och kan lagras och transporteras ner till -40°C.