SikaBond®-540

SikaBond®-540 är ett trälim klass D3

SikaBond®-540 är ett 1-komponents, vitt PVAc-lim som uppfyller kraven i EN204 enligt klassen D3.