SikaBond®-545

1-komponent polyuretanlim klass D4

Lösningsmedelsfritt, fukthärdande 1-komponent polyuretanlim. Limmet härdar med hjälp av luftens och materi­alens fuktighet. En viss uppskumning kan uppstå som utfyller icke plana ytor och ger god inträngning i material med cellstruktur.