Sikacrete®-630 Fire

Gipsbaserad brandskyddsmassa

Sikacrete®-630 Fire är en gipsbaserad brandskyddsmassa för tekniska genomföringar i vägg eller golv.

  • Självbärande vid golvgenomföringar upp till 1,8 x 1,8 m
  • Blandas tjockt för vägg, löst för golv
  • Snabb härdning, låg krympning
  • Lättblandad
  • Upp till 2 tim brandresistens