SikaSeal®-623 Fire

Brandhämmande och svällande massa för brandgenomföringar.

SikaSeal®-623 Fire är en brandhämmande, svällande grafitbaserad tätmassa för brandgenomföringar inomhus. SikaSeal®-623 Fire expanderar kraftigt och ger en brandtät fog kring brännbara rör, kablar genom golv eller vägg.

  • Kraftigt expanderande - 20 ggr sin volym
  • 1-komp. lätt att applicera
  • Akustikdämpande egenskaper
  • Upp till 4 timmars brandskydd