SikaSeal®-626 Fire Board

Brandskiva med brandhämmande färg.

SikaSeal®-626 Fire Board är en mineralullsskiva  behandlad med brand och värmeavstötande färg, SikaSeal®-626 Fire Board, på båda sidor. Dess mångsidighet gör att den kan kombineras med flera av Sikas produkter för passivt brandskydd i små och stora genomföringar.

  • För infällt eller utanpå liggande montage
  • Kan användas till öppningar upp till 1200 × 730 mm
  • Akustikdämpande
  • Enkel att installera, kräver inga specialverktyg
  • Upp till 4 timmars brandmotstånd

Hur du monterar SikaSeal®-626 Fire Board

Utanpåliggande montering

Infälld montering