SikaSeal®-627 Fire Collar

Brandhämmande rörmanschett

SikaSeal®-627 Fire Collar är en rörmanschett bestående av ett metallhölje med högexpanderande grafit, för brandgenomföringar av brännbara rör i golv och vägg.

  • Rördimension mellan 32–250 mm
  • Högexpansiv - 20 gånger sitt ursprung
  • Flexibel design möjliggör installation i trånga utrymmen
  • Lätt att applicera - 1 del, 3 fästpunkter för alla storlekar
  • Upp till 4 timmars brandskydd
 

Hur du monterar SikaSeal®-627 Fire Collar