SikaSeal®-628 Fire Wrap

Brandhämmande rörstrypare

SikaSeal®-628 Fire Wrap är en brandhämmande manschett bestående av flera lager svällande material packad i plast. Färdig att använda inom och utomhus i genomföringar i vägg och golv. SikaSeal®-628 Fire Wrap sväller vid brand och skapar en tätning när brännbart material brinner upp.

  • Klar att användas, för rördiameter från 32 till 250 mm
  • Mycket svällande – expanderar 20 ggr
  • Dolda installationer i golv och vägg.
  • Upp till 4 timmar brandmotstånd

Hur du monterar SikaSeal®-628 Fire Wrap