SikaSeal®-629 Fire Wrap

Rörstrypare på rulle

SikaSeal®-629 Fire Wrap är en rörstrypare på rulle för upprätthållande av brandklass vid genomföringar i vägg eller golv. Den är klar att användas och skall kapas till i rätt längd för att passa till varierande rördiameter. SikaSeal®-629 Fire Wrap skapar tätning genom att svälla och därmed täta brännbara rör.

  • För rördiameter mellan 32–250 mm
  • Kapa och använd direkt av rullen
  • Expanderar 20 ggr sin storlek
  • Osynliga installationer i golv och vägg.
  • Upp till 4 timmars brandmotstånd

Hur du monterar SikaSeal®-629 Fire Wrap