Sikaplan® VGWT-12

TAKDUK FÖR EXPONERADE TAK OCH MEKANISK INFÄSTNING

Sikaplan® VGWT-12 (tjocklek 1,2 mm) är en polyesterförstärkt syntetisk taktätningsduk i flera skikt, baserad på högkvalité polyvinylklorid (PVC) med flamskyddsmedel och ökad flexibilitet för enkel installation vid låga temperaturer enligt EN 13956.

  • Beständig mot permanent UV-strålning.
  • Beständig mot permanent vindpåverkan.
  • Hög vattenånggenomsläpplighet.
  • Beständig mot all normal miljöpåverkan.
  • Varmluftsvetsning vid låg temperatur utan användning av öppen låga.
  • Präglad yta för minskad halkrisk.
  • Återvinningsbar.