Sarnafil® TS 77-20 ER Tex

Takduk för exponerade tak och mekanisk infästning

Sarnafil® TS 77-20 ER Tex tjocklek 2,0 mm är en polyesterförstärkt, syntetisk takduk i flera skikt, baserad på högkvalitativa flexibla polyolefiner (FPO) som innehåller UV-stabiliserare och ett inlägg av glasfiber enligt EN 13956. Sarnafil® TS 77-20 ER Tex är en takduk som varmluftsvetas, är utformad för direkt exponering och för användning i alla världens klimatförhållanden. Sarnafil® TS 77-20 ER Tex är tillverkad med ett inlägg av glasfiber för dimensionsstabilitet och en polyesterarmering för hög styrka.

▪ Beprövad under flera årtionden ▪ Beständig mot permanent UV-strålning ▪ Hög dimensionsstabilitet pga glasfiberinlägg ▪ Motståndskraftig mot permanent vindpåverkan ▪ Beständig mot belastning och hagel ▪ Beständig mot vanlig miljöpåverkan ▪ Beständig mot mikroorganismer ▪ Kompatibel med gammalt bitumen ▪ Varmluftsvetsning utan användning av öppen låga ▪ Präglad ovansida för minskad halkrisk ▪ Återvinningsbar