SikaProof® A+ 12

FPO-MEMBRAN FÖR FÖRAPPLICERAD, FULLT VIDHÄFTANDE VATTENTÄTNING AV KONSTRUKTIONER UNDER MARK

SikaProof® A+ 12 är ett polyolefin (FPO) membran för förapplicerad, fullt vidhäftande vattentätning av armerade betongkonstruktioner
under mark. Det appliceras löslagt på förberett underlag eller på gjutformen innan armering och gjutning av betong. Ett speciellt hybridbindningsskikt på membranet skapar en permanent bindning med den färska betongen. Överlappsskarvar förseglas med kallapplicerade band. Totala tjockleken är 1,75 mm med en membrantjocklek på 1,20 mm.

  • Förapplicerat, installeras innan armeringen monteras och betongen gjuts
  • Dubbelbindning: mekanisk och kemisk med färsk betong
  • Hög flexibilitet och spricköverbryggande förmåga
  • Inget längsgående vattenflöde mellan betongkonstruktionen och membransystemet
  • Hög vattentäthet testad enligt flera olika standarder
  • Fullt och permanent vidhäftande mot den armerade betongkonstruktionen
  • Beständigt mot aggressiva ämnen i naturligt grundvatten och jord
  • Lätt att installera med fullt vidhäftande skarvar
  • Temporärt väderbeständigt och beständigt mot UV-ljus under byggskedet
  • Kan kombineras med andra godkända Sika-system för vattentätning och fogtätning