Sika tillhandahåller ett brett produktsortiment för produktion av ingångsdörrar av PVC, trä och aluminium.

Limning av isolerade och brandbeständiga kompositdörrpaneler

Genom att kombinera prestanda och estetik är SikaForce® och SikaMelt® PUR-lim idealiska för limning av isolerade och brandbeständiga kompositdörrpaneler.

Den långsiktiga hållbarheten hos laminerade PVC-, trä- och aluminiumkompositdörrar garanteras genom att använda reaktiva polyuretanlim.

På grund av en hög initial styrka kan du uppnå en snabb produktionshastighet för isolerade dörrar med SikaMelt® smältlim.

För brandklassade dörrar av stål och mineralull kan SikaForce®-lim ge dig ideala lösningar.

 

Laminated door of a house entrace with composite door panels
OMEDELBAR
hantering i produktionsprocessen
med SikaMelt®-lim
BRANDKLASSADE
dörrar med mineralullskärna
och SikaForce® lim

Smält och flytande polyuretan för ett brett användningsområde

front door of a house bonded with Sika

SikaMelt® HMPUR-lim är idealiska för snabb produktion av laminerade dörrar. Den höga initiala hållfastheten innebär att panelerna kan monteras omedelbart i produktionen och när de är reaktiva fortsätter limen att bilda en hållbar polymer.

Limning av ett brett utbud av underlagsmaterial

Omedelbar hantering i produktionen

Tvärbindning för långsiktig hållbarhet

Genom att kombinera prestanda och estetik är SikaForce® PUR-lim idealiska för limning av isolerade och brandbeständiga dörrpaneler.

Lim för ett brett sortiment av underlag

Limmlösningar med lång öppen tid

Reaktiva PUR-lim för långvarig hållbarhet

Laminated, sandwich panel fire resistante door

Best Recommended Products for Composite Door Panels

SikaForce®-7110 Sortiment

Fukthärdande en-komponents PUR-lim som används i mineralull- och stålbranddörrar

SikaForce®-7710 Sortiment

Mångsidigt två-komponent polyuretanlim för limning av en mängd metaller, skum, fibrer och träbaserade underlag.