Från utveckling till implementering

Sika utvecklar limnings- och tätningslösningar i nära samarbete med sina kunder inom fasad- och fönsterindustrin.

För Sika betyder detta inte bara att utveckla sina bästa tekniklösningar, som passar kundens tekniska och kommersiella krav, utan också att säkerställa lämplig prestanda genom design, prototyp, validering och fulla produktionsfaser. Experter inom Sikas forskning och utveckling, teknisk service och systemteknik specialiserar sig på att ta fram unika klientorienterade lösningar.

"Bonding Excellence är när vi erbjuder dig den bästa individuella tjänsten för dina glasprojekt."

Design- och processupport

Applikationsorienterade lim och tätningsmedel, liksom innovativa konstruktionsmetoder är för närvarande efterfrågade, vilket kräver design och applikationsstöd.

På Sika Facade and Fenestration Competence Centers utvecklas de mest lämpliga lösningarna i samarbete med våra kunder för att uppnå riktade resultat. I slutändan innebär detta minskade produktionskostnader, ökad produkttillförlitlighet, förbättrad estetisk och snabbare färdigställandetid, vilket ger mervärde till Sika-kundernas aktiviteter.

Testing of Material in a Sika Services test center

Testning och utvärdering

Sikas tekniska serviceteam finns runt om i världen och är hängivna  att tillhandahålla bästa val och tillämpning av Sikas material.

Genom att vara belägen nära våra kunder, tillhandahåller Tekniska avdelningen i Sika Industry snabba och pålitliga projekttest baserade på internationella eller lokala standarder och kan säkerställa optimal lokal språkkommunikation och förståelse under hela den tekniska applikationsutvecklingsprocessen för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Byggkonsult

  • Granskning och konsultation av fasad- och fönstersystem med avseende på limningens lämplighet
  • Råd om systemförbättringar, dvs materialval eller dimensionering

Funktionstest

  • Stöd med prototyper
  • Funktionella tester / testplan för hela systemet för kompatibilitet, vidhäftning och funktion

Applikationsteknik

  • Aktiv konsultation, inklusive val av rätt applikationsteknik
  • Assistera i system- och utrustningsteknik / bindningsteknik
  • Support med applikations- och kvalitetsförfaranden

Appliceringsträning

  • Utarbetande av bruksanvisningar för limning i enlighet med ISO
  • Fabriks- och platsutbildning av applicerare

Externa godkännanden

  • Förberedelse för bästa praxis