UV-resistenta lim och tätningsmedel med hög modul är lämpliga för såväl organiska som mineralglasfönster, vilket säkerställer att värmeutvidgningar, strukturutvidgning och rörelser absorberas och minimeras gradvis.

Glaslimning för skeppsbyggnad och reparation

Bonding of a panel on a yacht wall in a dockyard

Limning och återfyllning av organiska glaspaneler

Detta är en applikation som kräver ett UV-beständigt lim med en hög grad av elasticitet. Sikaflex®-295 UV kombinerar den nödvändiga elasticiteten med exakt rätt konsistens för att bibehålla den erforderliga bindningslinjens tjocklek, vilket säkerställer att termiska rörelser i plastpaneler absorberas gradvis utan onödigt uppbyggnad av spänningar. De UV-absorberande egenskaperna garanterar systemets uthållighet.

Applikationer för limning
Vindrutor och ljus
Sidoglas

Limning av säkerhets-, laminerings- och isoleringsglasfönster

Sikaflex®-296 har formulerats för användning på alla typer av glasfönster. Det högpresterande, men ändå elastiska Sikaflex®-296-limet är speciellt utformat för att överbrygga toleranser som förbättrar hög modulprestanda. UV-resistens gör produkten lämplig som ett bakfyllningsmedel samtidigt.

Applikationer för limning
Fönster och panoramaglas

 
Application of glue to a glass window of a ship

Bästa rekommenderade produkter för limning av fritidsbåtar