Sikafloor® marina akustiska system förbättrar miljöförhållandena i alla delar av fartyget genom att dämpa energitransmissionen och absorbera luftburna ljud.

Akustiska golv för varvsindustrin

Sikafloor® Marine-sortiment

För att göra fartygens interiör mer bekväm och tystare kan viskoelastiska lösningar som dämpar buller och vibrationer hittas inom Sikafloor® Marine-serien.

VEM-viskoelastiska murbruksteknologi och PU Red-teknik kan kombineras med olika marina murbruk för att erbjuda ett brett utbud av golv. Med rätt kombination kan du hitta den lösning som kunden behöver med hänsyn till vikten, tjockleken och isoleringsnivån.

Applicatino of Sikafloor Marine damping floors