Sikafloor® Marine flytande golvsystem består av ett mineralullskikt på vilket antingen en icke-brännbar förening eller stål eller alu-plattor appliceras. Dessa uppbyggnader ger maximal ljudreduktion och ger hög komfort för besättningen ombord på fartyget.

Flytande golv för varvsindustrin

Flytande golv för varvsindustrin

Sikafloor® Marine flytande golv

Sika flytande golv med ljudisolering och brandskydd

För att uppnå högsta komfort, ljudisolering och brandskydd är Sikas flytande golv den bästa lösningen. Finns i ett stort antal kombinationer, man kan nå upp till en reduktion på 61 dB med några av dem, vilket gör dessa system unika på marknaden.

De är baserade på en kombination av mineralull med en marinmortel eller ett viskoelastiskt material. Ett stort antal flytande golvsystem har IMO-kategorin A-60.

Application on a marine deck of a Sikafloor Marine product