Utjämning av däck före installation av mattor, vinyl, etc är ett måste liksom installation av ramper och andra ytor. Detta kan säkerställas genom att använda Sikafloor® Marine självutjämning och murbruk.