På ett fartyg är den mest dominerande överföringen av oönskat ljud eller ljud genom fartygets struktur. Sika har olika viskoelastiska lösningar som har en betydande dämpande effekt på strukturburet brus.

Vertikal dämpning för varvsindustrin

Sikafloor® Marine Vertikala dämpningslösningar

Eftersom buller och strukturella vibrationer inte bara kommer från golvet utan också från väggarna, erbjuder Sika lösningar för applicering av viskoelastiska vertikala material. Dessa lösningar inkluderar Sikafloor® Marine PK-90 Steel Vertical, med stor kapacitet för dämpning, och Sikafloor® Marine VES 515 Vertical Visco, en snabbare applikation och utan behov av att använda pinnbultar.

Application of Sikafloor marine floating floors for vertical damping