SikaMelt®-602 FR

(former SikaMelt®-9602 FR)

Polyuretansmältlim med flamskyddsegenskaper för textillaminering

SikaMelt®-602 FR är ett mångsidigt reaktivt lim baserat på polyuretansmältlim vilken härdar vid exponering till luftens fuktighet.
SikaMelt®-602 FR är lämpligt till laminering av diverse textilier. Dessutom uppfyller den de vanligaste kraven för lamineringsapplikationer inom textilindustrin.
SikaMelt®-602 FR erbjuder flamskyddsegenskaper och utmärkta tvättegenskaper.  

  • Flamskyddsegenskaper
  • Hög slutstyrka och flexibilitet
  • Mycket bra tvätt och rengöringsmotstånd
  • Mycket bra initialvidhäftning   
  • Brett vidhäftningsspektrum