Hushållsapparatstillverkarna drivs av ny design och produktprestanda i kombination med kostnadsoptimering. Sika erbjuder mervärde-lösningar inom limning, tätning och bullerdämpning för att stödja våra kunder att gå utöver dessa utmaningar.

Lim, tätningsmedel och akustiska delar för hushållsapparater

Sika är en ledande partner för tillverkare av hushållsapparater inom tätning, limning och akustiska lösningar. Sikas globala nätverk av experter stödjer dig vid utvärdering, testning och integration av lösningar för tvätt, torkning, kylning och matlagningsapparater.

Kan det vara för nya plattformar eller med produktionsförbättringar. Vårt mål är att stödja dig med pålitliga produkter och leveranskedja för process- och kostnadsoptimering, ökad komfort eller underlätta nya designalternativ.

TOPP 4 PRODUCENTER
litar på Sika för att öka hållbarheten för ny design
50% KOSTNADS-REDUCERING
med SikaMelt® produkter

Applikationer för husållsapparater

UGNSLÅDA
 

Hörnfästning och låda.

 

Fördelar

 • Snabb montering möjlig med eliminering av mekanisk fästning    
 • Färre processsteg och hantering av små delar    
 • Hållbart anslutningssystem

 

Rekommenderade produkter

SikaFast®-5211 NT
Snabb härdning, tvåkomponent akrylkonstruktionslim

SikaPower®-1511
Ultrasnabb och kall härdande tvåkomponent epoxi

HANDLE REINFORCEMENT AND GENERAL SEALING

 

Fixation and reinforcement of handles as well as for general sealing applications like pipe-penetration sealing.

 

System Benefits

 • Simple application
 • Broad adhesion spectrum
 • High durabilityBest recommended products

Sikaflex®-551

Highly durable, mold resistant and incidental food contact approved STP adhesive

HOUSING BONDING AND STIFFENING

Bonding of fridge housing or stiffener bars to reduce welding efforts and housing stability.

 

System Benefits

 

 • Minimization of welding points
 • Structural bonding and sealing in one-shot
 • Increased body stiffness and corrosion reduction

 

Best recommended products

SikaPower®-415 P1
Flexible, one-component, thixotropic, cold-applied, heatcuring sealant based on epoxy hybrid technology

SikaPower®-1511
Ultra fast and cold curing two-component epoxy

CONTROL PANEL BONDINGHOUSING BONDING AND STIFFENING

Bonding of control panel to assembly frame.

 

System Benefits

 • Fully automatization possible
 • Secured durability
 • In-process application
 • Cost-effective solution vs. tapes

 

Best recommended products

SikaMelt®-9675 IS
Reactive polyurethane hot melt with long open time for fully automated and high output processes

 

NOISE DAMPING

Dampening of the material born noise of copper pipes and cooling pods.

 

System Benefits

 • Provides good gap filling properties
 • Easy fixation of pads and customized shape
 • Good adhesion on all metals without primer
 • No smell, no corrosion or pollution in contact with copper pipes and paintwork
 • Excellent noise reduction at thin layer

 

Best recommended products

SikaDamp® VTS-15
Heat-resistant preformed butyl pads (with aluminum sheet

 

DECOR PANEL BONDING

Bonding of décor glass or fronts covers to plastic or metal door frames

 

System Benefits

 • Adhesion to glass and plastic frames with high initial strength and fast cure
 • Cost-effective solution vs. tapes plus design freedom
 • Suitable for fully automated processes

 

Best recommended products

SikaMelt®-9675 IS
Reactive polyurethane hot melt with long open time for fully automated and high output processes

 

SEAM SEALING

 

Seam sealing prior insulation foam injection.

 

System Benefits

 • Cost-effective vs. tapes, can be foamed up to 60 % to further reduce unit cost
 • Manual or fully automated application, applicable in any shape and geometry for design freedom
 • High bonding strength even in warm settings, withstands high pressure and temperature during injection

 

Best recommended products

SikaMelt®-9285
High performance pressure sensitive hot melt

 

INSULATED GLASS DOORS

 

Sealing and bonding of insulted glasses for commercial fridges with primary and secondary sealing.

 

System Benefits

 • Good adhesion to glass and plastic frames
 • High durability and UV resistance
 • Suitable for automated application
 • Proven IG technology

 

Best recommended products

 

TOP PANEL BONDING
 

Bonding of the top panel into the plastic frame for fast production processes.

 

System Benefits

 • Cost-effective vs. tapes and two-component liquid PU with less adhesive consumption
 • Fully automated application possible
 • High final strength and flexibility, handling within seconds
 

Best recommended products

SikaMelt®-9678
Reactive polyurethane hot melt for short cycle lines

TOP PANEL BONDING
 

Bonding of the top panel into the plastic frame for fast production processes.

 

System Benefits

 • Cost-effective vs. tapes and two-component liquid PU with less adhesive consumption
 • Fully automated application possible
 • High final strength and flexibility, handling within seconds
 

Best recommended products

SikaMelt®-9678
Reactive polyurethane hot melt for short cycle lines

CONTROL PANEL BONDING DRYER
 

Bonding of control panel to assembly frame or door

 

System Benefits

 • Fully automatization possible
 • Secured durability
 • In-process application
 • Cost-effective solution vs. tapes

 

Best recommended products

SikaMelt®-9675 IS
Reactive polyurethane hot melt with long open time for fully automated and high output processes

CONTROL PANEL BONDING WASHER
 

Bonding of control panel to assembly frame or door

 

System Benefits

 • Fully automatization possible
 • Secured durability
 • In-process application
 • Cost-effective solution vs. tapes

 

Best recommended products

SikaMelt®-9675 IS
Reactive polyurethane hot melt with long open time for fully automated and high output processes

CONTROL PANEL BONDING DRYER
 

Bonding of control panel to assembly frame or door

 

System Benefits

 • Fully automatization possible
 • Secured durability
 • In-process application
 • Cost-effective solution vs. tapes

 

Best recommended products

SikaMelt®-9675 IS
Reactive polyurethane hot melt with long open time for fully automated and high output processes

COUNTER WEIGHT BONDING
 

Bonding of the concrete counter weight to replace mechanical fixing.

 

System Benefits

 • Fewer stress peaks and better load distribution
 • Enhanced damping from vibration and noise
 • Substantial cost savings: allows for fully automated high speed production

 

Best recommended products

Sikaflex®-254
One-component PU, can be accelerated with SikaBooster®

Sikaflex®-554
One-component STP, can be accelerated with SikaBooster®

WINDOW TO DOOR SEALING
 

Sealing and bonding of insulted glasses for commercial fridges with primary and secondary sealing.

 

System Benefits

 • Easy to apply, cures without heat
 • Wide adhesion spectrum and good aging resistance
 • Plastic product with good non-sagging performance

 

Best recommended products

SikaLastomer® -710
Non-sagging butyl paste

WINDOW TO DOOR SEALING
 

Sealing and bonding of insulted glasses for commercial fridges with primary and secondary sealing.

 

System Benefits

 • Easy to apply, cures without heat
 • Wide adhesion spectrum and good aging resistance
 • Plastic product with good non-sagging performance

 

Best recommended products

SikaLastomer® -710
Non-sagging butyl paste

VIBRATION AND NOISE REDUCTION
 

Reduced noise emissions by vibration and noise absorbing acoustic pads.

 

System Benefits

 • Customized shape
 • Full automation possible
 • Specialized for steel and plastic substrate

 

Best recommended products

SikaDamp® -108 and SikaDamp® -115
Meltsheets and self-adhesive sheets for vibration and noise damping

VIBRATION AND NOISE REDUCTION
 

Reduced noise emissions by vibration and noise absorbing acoustic pads.

 

System Benefits

 • Customized shape
 • Full automation possible
 • Specialized for steel and plastic substrate

 

Best recommended products

SikaDamp® -108 and SikaDamp® -115
Meltsheets and self-adhesive sheets for vibration and noise damping

HEAT CONDENSER ASSEMBLY
 

Bonding and casting of the heat condenser unit.

 

System Benefits

 • Good gap filling properties and adhesion to a wide range of substrates
 • Good aging and chemical resistance
 • Room temperature curing with solvent free technology

Best recommended products

SikaForce®-1710/1600
Low viscosity two-component structural polyurethane

SikaMelt®-9185 IA
Low density reactive polyolefin hot melt

TOP PANEL BONDING
 

Bonding of the top panel into the plastic frame for fast production processes.

 

System Benefits

 • Cost-effective vs. tapes and two-component liquid PU with less adhesive consumption
 • Fully automated application possible
 • High final strength and flexibility, handling within seconds
 

Best recommended products

SikaMelt®-9678
Reactive polyurethane hot melt for short cycle lines

CONTROL PANEL BONDING
 

Bonding of control panel to assembly frame or door

 

System Benefits

 • Fully automatization possible
 • Secured durability
 • In-process application
 • Cost-effective solution vs. tapes

 

Best recommended products

SikaMelt®-9675 IS
Reactive polyurethane hot melt with long open time for fully automated and high output processes

DECOR PANEL BONDING

Bonding of décor glass or fronts covers to plastic or metal door frames

 

System Benefits

 • Adhesion to glass and plastic frames with high initial strength and fast cure
 • Cost-effective solution vs. tapes plus design freedom
 • Suitable for fully automated processes

 

Best recommended products

SikaMelt®-9675 IS
Reactive polyurethane hot melt with long open time for fully automated and high output processes

STIFFENER AND CASE BONDING
 

Bonding of stiffeners and the metal case.

 

System Benefits

 • Elastic bonding can damp from vibration and noise while reinforcing and stabilizing housing
 • Minimum stress peaks into the metal frame, preventing tearing and warping
 • Material and labour savings

 

Best recommended products

Sikaflex®-254
One-component PU, can be accelerated with SikaBooster®

SikaPower®-1511
Ultra fast and cold curing two-component epoxy

SOUND DAMPING
 

Noice reduction for increased comfort with meltsheets.

 

System Benefits

 • Cost-effective solution
 • Easy application with automatized pick-and-place technology possible
 • Customized shape

 

Best recommended products

SikaDamp®-110 and SikaDamp®-120
Cost-effective acoustic noise reduction meltsheets in various surface weight / thicknesses available

CORNER BRACKET BONDING
 

Bonding of corner brackets of front sheets.

 

System Benefits

 • Fast assembly possible with elimination of mechanical fastening
 • Fewer process steps and small parts handling
 • Durable connection system

 

Best recommended products

SikaFast®-5211 NT
Fast curing, two-component acrylic structural adhesive

SikaPower®-1511
Ultra fast and cold curing two-component epoxy