Sikasil® IG-25

Sikasil IG-25 är en 2 komponents, neutralhärdande isolerglas tätmassa som även har lasttagande förmåga och som produceras i enlighet med kvalitetssäkrings- respektive miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001/14001 samt enligt Ansvar & Omsorgsprogrammet.

  • Möter kraven i EN 1279, EOTA ETAG 002 och EN 15434
  • CEKAL och SNJF VI-VEC godkänd
  • Europeiskt Tekniskt Godkännande (ETA) baserat på ETAG 002
  • CE märkt