Sikafloor®-161

2-komponent epoxibaserad primer, avjämningsmassa och lagningsbruk

Sikafloor®-161 är en kostnadseffektiv, 2-komponent, och lågviskös epoxibaserad produkt."Totalt fast epoxi komposition" enligt testmetoden Deutsche Bauchemie e.V. (Tysk Föreningen för byggnadskemikalier ) "

  • Lågviskös
  • Penetrerar underlaget väl
  • Utomordentlig vidhäftning
  • Lättapplicerad
  • Korta väntetider
  • Universalprodukt
 

UTGÅR ersätts av Sikafloor-151