Sikafloor®-378

2-Komponents seg-elastisk, pigmenterad epoxibaserad toppförsegling

Sikafloor®-378 är en 2-komponents seg-elastisk, pigmenterad, epoxibaserad toppförsegling med förbättrat motstånd mot karbonatisering under kritiska väderförhållanden. "En totalt fast epoxikomposition enligt testmetoden Deutsche Bauchemie e.V. (Tyska branschföreningen för byggkemikalier)".

  • Förbättrat motstånd mot karbamatisering
  • Seg-elastisk
  • Högt nötningsmotstånd
  • Bra mekanisk beständighet och kemikaliebeständighet
  • Bra täckförmåga
  • Blank yta
  • Går att få med halkfri yta