Vattensvällande fogtätningsprofil & fogmassa

SikaSwell® A

SikaSwell® A är en akrylbaserad tätningsprofil som sväller i kontakt med vatten för att täta alla typer av fogar och genomföringar i betong. Den har en rektangulär profil och finns i flera storlekar.

SikaSwell® P Profiles

Tätningsprofiler som sväller i kontakt med vatten.

SikaSwell® S-2

SikaSwell® S-2 är en 1-komponents polyuretanbaserad fogmassa som sväller i kontakt med vatten för att täta alla typer av konstruktionsfogar och genomföringar i betong.