Vattentätningsmembran

SikaProof® A-05

SikaProof A är ett fullt och permanent vidhäftande, självhäftande vattentätningssystem bestående av komposit-membran. Det består av ett präglat polyolefin (FPO) membran laminerat med ett tätande rutnät och en icke-vävd fleece. SikaProof A kall-appliceras och för-appliceras, då det installeras utan värme eller öppen låga, och före stålarmeringen monteras och betongen gjuts.

SikaProof® P-12

SikaProof® P-1200 är ett flexibelt, homogent vattentätningsmembran baserat på flexibel polyolefin (FPO). Membranet har en speciell prägling. Användning sker med SikaProof® Adhesive-01 för att uppnå ett SikaProof® P-1201 hellimmat, efterapplicerat komposit vattentätningsmembransystem för armerade betongkonstruktioner. SikaProof® P-1201 systemet är limmat in-situ, dvs. membranet installeras på plats på ett tidigare applicerat limskikt. Systemet är kallapplicerat och efterappliceras på den härdade armerade betongkonstruktionen.

Sikaplan® WT 2200-32 HL2

Ett homogent, vattentätande membran med ≤ 0,2 mm tjockt signalskikt, baserat på flexibel polyolefin (FPO).