Övriga Tillbehör

Sika® NeatCrete

Ett rengöringsmedel för avlägsnande av härdade betongrester. Produkten löser upp betongresterna som sedan enkelt spolas bort med vatten.

SikaPump® Start-1

Sika Pumpstart 1 är en syntetisk polymerdispersion för smörjning av betongpumpars rörledningar samt slangar.

Sika® Intraplast® A

Injekterings-/expandertillsats för cementslamma/bruk och betong. Ger ett expanderande, lättarbetat och homogent cementbruk/betong med god utflytning. Expansion 3-8% vid normal dosering i färdigt bruk.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.Dosering ca 0,4-1% av cementvikten.