Citybanan i Stockholm

Citybanan byggdes mellan 24 januari 2009 och invigdes 9 juli 2017. När den stod klar har spårkapaciteten i Stockholm fördubblats och alla tåg kan gå tätare och punktligare. Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholms södra med två nya stationer vid Odenplan och T-Centralen.   

Södermalmstunneln

Södermalmstunneln, sträcker sig från Söder Mälarstrand till Högbergsgatan på Södermalm. Tunneln är ca 570 m lång och går genom berg förutom en kortare del under Maria Magdalena kyrka som går genom betongtunnel. Sika levererar produkter för vattentätning i innervalvens betongkonstruktion (tre olika sektioner). De tre sektionerna är betongtunneln under Maria Magdalena kyrka och två sektioner för förstärkning av berget. Kraven på betongkonstruktionen och vattentätning är enligt Bro 2004.

Norrströmstunneln

Norrströmstunnel sträcker sig mellan Riddarholmen och Gamla Brogatan, det vill säga under och förbi Stockholms T-Central.

En ny station, Station City, har byggts under den befintliga T-Centralen. Sika levererar membran, tätskikt, för de offentliga miljöerna i Station City (entreprenad Norrströmstunnel). NCC Sverige AB var entreprenör med Renesco a.s. som underentreprenör och installatör av membransystemet. Kraven på tätskikt och konstruktion var enligt BV Tunnel.

Konstruktionen (inre tunnel) består av membran bakom nätarmerad sprutbetong (90 mm) förankrad med bergbult. Sikas membran, Sikaplan® WT 2260-15HL (PEDLLD), uppfyllde alla krav avseende hållbarhet, livslängd, brand och mekanisk resistens.