Betongteknik

 • Sika Separol Greenline

  Sika Separol Greenline

  Ett helt nytt sortiment av formsläppmedel för både utrustning och alla typer av formar, oberoende av material. Och det bästa är att alla är vegetabiliska och helt nedbrytbara!

  Läs mer
 • När betongen måste hålla

  När betongen måste hålla

  Sika utvecklar tillsatsmedel som ger betongen specifika förbättrande egenskaper såsom en mer lättarbetad betong, hållfasthet, vattentäthet och hållbarhet. Helt enkelt en betong som omgivningen kan förlita sig på.

  Mer om tillsatsmedel
 • Sika ViscoCrete- 3040 CA

  Sika ViscoCrete- 3040 CA

  Sikas svar på utmaningen med krossballast. Ett nytt högeffektivt flytmedel för fillerrika ballastfraktioner som gör det lättare att tillverka bra betong.

  Produktinformation
 • System som ger bättre betong

  System som ger bättre betong

  Sika Sverige har utvecklat flera flyttillsatsmedel som ger en mer lättarbetad betong och i kombination med den nya luftporbildaren Sika AirPRO (SE) skapas ett bättre luftporsystem.

  System med tillsatsmedel
 • Hållbarhet inom betong

  Hållbarhet inom betong

  Sika erbjuder kostnadsoptimerade lösningar som är designade för ett speciellt cement och applikation och finjusteras för fabriks- eller prefabricerad betong eller på arbetsplatsen.

  Läs om Sikas hållbarhetsarbete
 • Mervärde

  Mervärde

  Sika arbetar för att skapa mervärde längs hela projektvärdekedjan och vi är med under varje skede av byggprocessen: från det inledande samrådet, genom projekteringsfasen, den detaljerade designfasen, tillämpning på arbetsplatsen och till slut med kvalitetskontroll, färdigställande och slutlig överlämning.

  Mervärde för våra kunder