Produkter

Tillverkare av alla former av betongtillsatsmedel

Sika har ett komplett sortiment av betongtillsatsmedel, fiber, färgad betong mm för att producera exakt den betong som passar för ditt ändamål eller projekt. Vi kan sprutbetong, fabriksbetong och Prefab och utvecklar nya projektanpassade produkter för att tillgodo se våra kunders behov.

Betongtillsatsmedel och tillbehör

Flyttillsatsmedel

Flyttillsatsmedel

Flyttillsatsmedel minskar betongens vattenbehov och/eller ökar flytförmågan. Möjliggör tillverkning av självkompakterande betong.

Kompakteringshjälpmedel

Kompakteringshjälpmedel

Tillsatsmedel som underlättar kompakteringen av torra betonger. Dessa ger möjligheten att erhålla högre densiteter och bättre ytor vilket medför många fördelar.

Acceleratorer

Acceleratorer

En accelerator påskyndar betongens tillstyvnad och hållfasthetstillväxt. Lämplig för t ex gjutning i kall väderlek och vid behov av tidigare formrivning,

Frostskyddsmedel

Frostskyddsmedel

Frostskyddsmedel sänker betongens fryspunkt och förhindrar därmed att den färska betongen fryser och får skador i form av försämrad hållfasthet och beständighet.

Retarders

Retarders

En retarder fördröjer starten av betongens härdning vilket kan behövas vid t ex långa transporter, komplicerade gjutningar eller varmt väder.

Sprutbetongtillsatsmedel

Sprutbetongtillsatsmedel

Acceleratorer och Retarders för sprutbetong

Luftporbildare

Luftporbildare

Luftporbildaren skapar ett stabilt system av mycket små luftporer i betongen som gör att den hårdnade betongen blir frostbeständig. Detta krävs i utomhuskonstruktíoner utsatta för fukt och frost, i närvaro av salt ställs högre krav.

Stabilisatorer

Stabilisatorer

En stabilisator gör att betongen blir stabil och inte separerar vilket är viktigt för betongens egenskaper. I självkompakterande betong kan stabilisatorn ersätta filler för att skapa en stabil SKB utan separation.

Fiber

Fiber

I Sikas sortiment finns stålfiber och polypropylenfiber. Stålfibern ökar betongens draghållfasthet. Polypropylenfibern, som också är konstruktiv, förhindrar bildandet av plastiska krympsprickor och förbättrar sammanhållningen i den färska betongen.

Formsläppmedel

Formsläppmedel

Formsläppmedel för gjutning av väggar, fasader, stödmurar, betongvaror etc. Ger släta, beständiga betongytor utan porer.

Pigment

Pigment

Pigment för färgning av bruk och betong.

Övriga Tillsatsmedel

Övriga Tillsatsmedel

Här finns tillsatsmedel för speciella applikationer, tex undervattensgjutning, krympreducerande, pumpförbättrande mm.

Övriga Tillbehör

Övriga Tillbehör

Bland övriga tillbehör finns membranhärdare, karbonatiseringindikator, humusindikator mm.