Jordfuktig betong

Sika®-88 L

Sika 88 L är en mörkbrun vätska, baserad på Vinsol resin. Sika 88 L bildar ett stabilt finfördelat luftporsystem i betongens cementpasta. Luftporerna fungerar som expansionskärl då fukten/vattnet i den hårdnade betongen expanderar vid frysning. Porerna gör även betongen lättarbetad och smidig. Sika 88 L ger särskilt god stabilitet vad gäller förhållandet dosering/lufthalt.

Sika® Aer S

SikaAer-S är en transparent vätska, baserad på syntetisk tensid. SikaAer-S bildar ett stabilt finfördelat luftporsystem i betongens cementpasta. Luftporerna fungerar som expansionskärl då fukten/vattnet i den hårdnade betongen expanderar vid frysning. Porerna gör även betongen lättarbetad och smidig.
SikaAer-S är certiferad av VUC i enlighet med: EN 480-1 & EN 934-2.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. Dosering:0,03-0,05% (Koncentrat)

Sika® AirPRO (SE) conc

En transparent vätska, baserad på syntetisk tensid och talloljederivat. SikaAir PRO bildar ett stabilt finfördelat luftporsystem i betongens cementpasta. Luftporerna fungerar som expansionskärl då fukten/vattnet i den hårdnade betongen expanderar vid frysning. Luftporerna gör även betongen lättarbetad och smidig.

Sika® Karbonatiseringsindikator

Sika Karbonatiseringsindikator är en indikatorvätska som används för provning av karbonatiseringsdjup hos betong.Sika Humusindikator är en indikatorvätska som används för att påvisa om humus förekommer i ballast, enligt svensk standard SS 132120 ” Betongprovning - Ballast- Organiska föroreningar (humus)”

Sika® NeatCrete

Ett rengöringsmedel för avlägsnande av härdade betongrester. Produkten löser upp betongresterna som sedan enkelt spolas bort med vatten.

SikaPaver® HC-40

Ett plasticerande betongtillsatsmedel som är speciellt framtaget för jordfuktig betong, och som gör att betongen lättare kan komprimeras och ökar packningsförmågan vilket gör att betongen får en tätare struktur i färskt och hårdnat tillstånd. Denna produkt är produktcertifierad av Vattenfall AB.

SikaPaver® SD-22

Sika Paver SD-22 är ett plasticerande betongtillsatsmedel som är speciellt framtaget för jordfuktig betong som gör att betongen kan komprimeras lättare och ökar packningsförmågan vilket gör att betongen får en tätare struktur i färsk och i hårdnat tillstånd.
Dosering: 0,3-1,0% av cementvikten.

SikaPaver® SD-40

Ett mycket effektivt och högpresterande tillsatsmedel för kompaktering av jordfuktig betong. Denna innovativa tillsatsmedelsteknologi är särskilt utvecklad för användning i jordfuktiga betongblandningar med låg cementhalt. Produkten används för tillverkning av optimerad färgad och grå jordfuktig betong med en mycket låg fukthalt. Jordfuktig betong används generellt vid tillverkning av maskintillverkade betongprodukter med omedelbar avformning så som marksten (grå/färgad), byggelement, betongrör, manhål, dräneringselement, håldeck etc. Denna produkt är certifierad av Vattenfall Research & Development AB som tillsatsmedel till betong, endast för användning i jordfuktig betong. Certifieringsnummer: 16533.

SikaPaver® XC

Ett plasticerande betongtillsatsmedel som är speciellt framtaget för jordfuktig betong som gör att betongen lättare kan komprimeras och ökar packningsförmågan. Detta gör i sin tut att betongen får en tätare struktur i färskt och hårdnat tillstånd.

Sika® ViscoCrete®-225 P

Ett effektivt polykarboxylatbaserat vattenreducerande flyttillsatsmedel av tredje generationen i pulverform med kort öppethållandetid och mkt god hållfasthetstillväxt.