Designbetong

Sika® Rugasol® A

Vattenspädbar ytretarder för friläggning av stenmaterial i betongens yta. Appliceras på formytan. Friläggningsdjupet varierar mellan de olika Rugasolprodukterna. Rugasolerna är infärgade för att det skall vara enklare att se var applicering skett på formytan. Rugasol-AO       Gul ca 1 mm
Rugasol-A          Blå ca 1-3 mm
Rugasol AS        Grön ca 3-5 mm
Rugasol-AS 100 Röd ca 5-7 mm
Rugasol-AS 200 Grå ca 7-9 mm
Rugasol AS 200 Thixo ofärgad ca 7-9 mm Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. Åtgång: ca 0,1-0,2 liter/m².

Sika®-88 L

Sika 88 L är en mörkbrun vätska, baserad på Vinsol resin. Sika 88 L bildar ett stabilt finfördelat luftporsystem i betongens cementpasta. Luftporerna fungerar som expansionskärl då fukten/vattnet i den hårdnade betongen expanderar vid frysning. Porerna gör även betongen lättarbetad och smidig. Sika 88 L ger särskilt god stabilitet vad gäller förhållandet dosering/lufthalt.

Sika® Aer S

SikaAer-S är en transparent vätska, baserad på syntetisk tensid. SikaAer-S bildar ett stabilt finfördelat luftporsystem i betongens cementpasta. Luftporerna fungerar som expansionskärl då fukten/vattnet i den hårdnade betongen expanderar vid frysning. Porerna gör även betongen lättarbetad och smidig.
SikaAer-S är certiferad av VUC i enlighet med: EN 480-1 & EN 934-2.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. Dosering:0,03-0,05% (Koncentrat)

Sika® AirPRO (SE) conc

En transparent vätska, baserad på syntetisk tensid och talloljederivat. SikaAir PRO bildar ett stabilt finfördelat luftporsystem i betongens cementpasta. Luftporerna fungerar som expansionskärl då fukten/vattnet i den hårdnade betongen expanderar vid frysning. Luftporerna gör även betongen lättarbetad och smidig.

Sika® Color-2515 Pulver vit

Ett alkalibeständigt pigment för infärgning av bruk och betong. Pigmentet är godkänt vid användning av både oarmerad och armerad betong och uppfyller kraven i DIN 5323 och EN206-1: Generell lämplighet som färgämne, med tillhörande CE-certifiering enligt standard EN 12878: 2014 kategori B.

SikaControl®-50

Ett krympreducerande tillsatsmedel för att reducera effekten av krympning i betong och bruk utan att i större utsträckning påverka betongens/brukets övriga egenskaper.

Sika® Ferroxon

Ett alkalibeständigt pigment för infärgning av bruk och betong. Pigmenten uppfyller kraven i DIN 5323 och EN206-1: Generell lämplighet som färgämne, med tillhörande CE-certifiering enligt standard EN 12878: 2005.

Sika® Lightcrete S

Sika Lightcrete-S är en transparent vätska, baserad på syntetisk tensid som bildar ett stabilt finfördelat skum i betongens/brukets cementpasta. Skummet gör betongen/bruket lättarbetad och smidig.

Sika® NeatCrete

Ett rengöringsmedel för avlägsnande av härdade betongrester. Produkten löser upp betongresterna som sedan enkelt spolas bort med vatten.

Sika® PerFin-300

Ett flytande tillsatsmedel som minskar antalet porer och andra håligheter i betongytan. Sika PerFin-300 driver ut luftporerna ur betongen men har ingen negativ inverkan på betongens färska och hårdnade egenskaper

Sika® Separol® GL-10 PS

SikaSeparol GL-10 PS är en vegetabilisk olja avsedd för friläggning av betong där det finns polystyren i betongformarna. Oljan ingår i GREEN LINE serien vilket innebär att den är helt vegetabiliskt, dvs. fri från lösningsmedel och mineralolja. Produkten är även biologiskt nedbrytbar.

Sika® Separol® GL-11 M

SikaSeparol GL-11 M är en vegetabilisk olja avsedd för skydd och renhållning av blandningsutrustning. Oljan ingår i GREEN LINE serien vilket innebär att den är helt vegetabiliskt, dvs. fri från lösningsmedel och mineralolja. Produkten är även biologiskt nedbrytbar.

Sika® Separol® GL-13 MT

SikaSeparol GL-13 MT är en vegetabilisk olja avsedd för skydd och renhållning av blandningsutrustning och betongbilar. Oljan ingår i GREEN LINE serien vilket innebär att den är helt vegetabiliskt, dvs. fri från lösningsmedel och mineralolja. Produkten är även biologiskt nedbrytbar.

Sika® Separol® GL-145

SikaSeparol GL-145 är en emulsion baserad på vegetabilisk olja avsedd för betongformar. Oljan ingår i GREEN LINE serien vilket innebär att den förutom är vegetabiliskt även är fri från lösningsmedel och mineralolja samt är biologiskt nedbrytbar.

Sika® Separol® GL-180

SikaSeparol GL-180 är en emulsion baserad på vegetabilisk olja avsedd för betongformar. Oljan ingår i GREEN LINE serien vilket innebär att den är helt vegetabiliskt, dvs. fri från lösningsmedel och mineralolja. Produkten är även biologiskt nedbrytbar.

Sika® Separol® GL wax

SikaSeparol GL wax är ett vax som är speciellt framtaget för att förenkla svår avformning av form- eller elementgjuten betong (prefab). Oljan ingår i GREEN LINE serien vilket innebär att den förutom är vegetabiliskt även är fri från lösningsmedel och mineralolja.

Sika® Separol® W-220

En vegetabilisk, lösningsmedels- och mineraloljefri formolja för betong. Det är en emulsion baserad på biologiskt nedbrytbar syntetisk olja.