LKAB gruva, Kiruna
yes
LKAB gruva, Kiruna

Med en malmkropp som är 4 km lång, 80 m tjock och når ett djup av
2 km, är LKAB’s gruva i Kiruna världens största, modernaste underjordiska järnmalmsgruva.