Sten

Sika AnchorFix®-1

Lösningsmedels- och styrenfri, polyesterbaserad 2-komponents ankarmassa i 1-komponents patron.

SikaBond®-500

Lösningsmedelsburet konstruktionslim för betong, trä mm.

SikaBond®-545

Lösningsmedelsfritt, fukthärdande 1-komponent polyuretanlim. Limmet härdar med hjälp av luftens och materi­alens fuktighet. En viss uppskumning kan uppstå som utfyller icke plana ytor och ger god inträngning i material med cellstruktur.

SikaBond® T-2

Flexibelt polyuretanlim för limning av byggnadskonstruktioner med mycket höga krav på hållfasthet. Även för frigolit. Se även Broschyr och Primertabell.