Elastisk limning

SikaBond® AT-84

Ett 1-komponents, lösningsmedelsfritt, elastiskt golvlim som är speciellt framtaget för att användas vid limning av massiva eller prefabricerade trägolv samt vissa typer av laminatgolv. Produkten kan användas på underlag med en RF som understiger 85%.

SikaBond® AT Metal

Ett 1-komponent, lösningsmedelsfritt elastisk lim/fog som används för limning/fogning av metall som är baserat på en silanterminerad polymer och har väldigt god vidhäftning på både porösa och icke-porösa underlag.

SikaBond® AT Roof Tiles

Ett 1-komponents, lösningsmedelsfritt elastiskt lim som är baserat på en silanterminerad polymer och har väldigt god vidhäftning på både porösa och icke-porösa underlag.

SikaBond® AT Universal

SikaBond® AT-Universal är ett 1-komponent lösningsmedelsfritt elastiskt lim.

SikaBond® T-2

SikaBond® T-2 är ett 1-komponent, lösningsmedelsfritt lim med mycket hög lastkapacitet.

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11FC+ är en 1-komponents lösningmedelsfri lim och fogmassa med goda appliceringsegenskaper.

Sikaflex®-521 FC

Snabbhärdande lim- och förseglingsmassa. Isocyanat- och lösningsmedelsfri. Slip- och övermålningsbar.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sikaflex®-521 UV

Sikaflex®-521 UV är en väderresistent, 
1-komponent SilanTerminerad Polymer (STP) lim/fogmassa som vidhäftar väl till en mängd olika underlag som metaller, ABS, PC, GRP och trä utan vanligtvis något behov av specialbehandling. Denna allsidiga produkt är lämplig till interiöra och exteriöra fogapplikationer.