50 år med Sikaflex®-11 FC

STARK OCH ELASTISK LIM & FOGMASSA - ALLT I ETT!

I 50 år har Sikaflex-11 FC+ gett bevisade resultat för oräkneliga lim och fog applikationer.

Läs mer i lefleten

50 år av succé på byggarbetsplatser

Denna snabbhärdande, elastiska, polyuretanbaserade lim och fogmassa används dagligen för att säkerställa bra resultat på såväl stora som små byggarbetsplatser av entreprenörer och byggarbetare.

Smart trycktub för de små jobben

Samma starka och elastiska Sikaflex-11 FC+ lim och fogmassa finns nu i ny enkel trycktub. 

Sikaflex-11 FC+ i trycktub