PVAc och PU

Det finns två sorters trälim: PVAc och PU. Och det är framförallt träets fukthalt som avgör vilken sort du ska välja.

PVAc-lim även kallat snickarlim, vitlim eller trälim, används bara till limning av trä. Fukthalten i träet ska ligga mellan 7 och 15 %.

PU-lim används till trä med en fukthalt på 12-20 %. Under 12 % ska träet fuktas innan limning. Denna limtyp kan även limma trä mot andra material, t.ex. metall.

VARIANTER AV TRÄLIM

Trälim delas upp efter hur fuktbeständiga eller vattenfasta de är. Vanligtvis är PU-lim de mest fuktresistenta, medan PVAc-lim har olika grad av vattenfasthet. Inte ens de mest fukttåliga limmen tål att användas utomhus utan skydd.

TRÄLIM INOMHUS (D2)

Används till torrt och rent trä inomhus. Denna variant tål inte påverkan av vatten. Fuktbeständighetsklass D2. Inomhus vid hög luftfuktighet och sällan direkt påverkan av vatten. Max. 18 % fuktinnehåll i träet. T.ex. möbler och inventarier som utsätts för lite fukt och växlande temperaturer.

SikaBond-530

TRÄLIM VINTER (D2)

Vinterlim tål frost och förvaras i temperaturer ned till minus 10 grader. Denna variant ger inga vattenfasta fogar och är därför bara lämpat för inomhusbruk.

SikaBond-353

Trälim Utomhus
Trälim Inomhus

TRÄLIM UTOMHUS (D3)

Utelim är mer resistent mot fukt än trälim för inomhusbruk och används t.ex. till fuktbelastade limningar i kök/badrum och karmar. Kan användas utomhus, men bara om limmet skyddas av ett färglager. Inomhus vid hög luftfuktighet och frekvent vattenpåverkan, t.ex. köksbänk samt möbler/inventarier
i våtrum. Utomhus ska limmet skyddas mot väder och vind.

SikaBond-540

PU-LIM (D4)

Ett mycket starkt och mycket fuktoch vattentåligt trälim, som med ytskiktsbehandling står emot väder och vind. Bra till utomhusträ och fuktigt trä. Finns både i en mörk och en ljus variant. Inomhus vid frekvent, kraftig påverkan av rinnande vatten eller ånga. Utomhus vid direkt påverkan av väder och vind, men bara när limmet är skyddat av en tillräcklig ytskiktsbehandling. T.ex. karmträ vid fönster/dörrar, trädgårdsmöbler samt trä och föremål som utsätts för mycket fukt.

SikaBond-545

Produkter

Oavsett var och vad du ska limma. Om det är trä inblandat hittar du rätt limsort hos oss. Här hittar du hela vårt sortiment av trälim.

Trälim

Limma på rätt sätt

Du får den starkaste fogningen om ämnena passar tätt ihop. Så slipa vid behov. Slipning är även nödvändigt när du ska limma på oljehaltigt trä, t.ex. teak. Annars kan limmet inte tränga in.

Det är vanligast med lim på den ena sidan, men lim på bägge ytorna kan vara en fördel om man behöver extra tid för att justera ämnena precist. På mindre ytor kan man fördela limmet med en spackel. På stora ytor är det bättre att använda en pensel.

 

Fukta ytorna

Vid torrt trä (under 12 % fukt), som ska limmas med PU-lim, kan härdningen hjälpas på traven genom att fukta träet med en våt trasa innan limmet appliceras. Var dock uppmärksam på att för mycket fukt får limmet att skumma kraftigt.

 

Hållbarhet

PVAc-lim håller sig några år i oöppnad förpackning. Efter användning försluts tuben och förvaras svalt (ej minusgrader). Vinterlim tål ned till minus 10 grader. PU-lim härdar vid fukt och värme, så det förvaras torrt, svalt och helt tätt förslutet.

 

Speciellt med trälim

Ungefär hälften av innehållet i trälim är vatten. Därför är det viktigt att ämnena hålls under konstant press under torkning, så att de hela tiden pressas mot varandra i takt med att vattnet dunstar.