Primer och Dammbindare

Sikafloor®-10 Pronto

Sikafloor-10 Pronto är en 4-komponent, lågviskös och snabbhärdande primer baserad på reaktiva akrylhartser med förbättrade vidhäftningsegenskaper för Sikafloor-Pronto golvsystem.Sikafloor-10 Pronto består av:
A-komp: Sikafloor-10 Pronto harts
B-komp: Sikafloor-Pronto härdarpulver
C-komp: Sikafloor-Pronto AP1
D-komp: Sikafloor-Pronto AP2

Sikafloor®-13 Pronto

Sikafloor-13 Pronto är en 2-komponent, lågviskös och snabbhärdande primer baserad på reaktiva akrylhartser med förbättrade vidhäftningsegenskaper för Sikafloor-Pronto golvsystem. Sikafloor-13 Pronto består av:
A-komp: Sikafloor-13 Pronto harts
B-komp: Sikafloor-Pronto härdarpulver

Sikafloor®-155 WN

Sikafloor®-155 WN är en lösningsmedelsfri, vattenbaserad epoxiprimer.

Sikafloor®-156

Sikafloor®-156 är en 2-komponent, lågviskös epoxibaserad produkt."Totalt fast epoxi komposition enligt testmetoden Deutsche Bauchemie e.V.
(German Association for construction chemicals)"

Sikafloor®-159

Sikafloor-159 är en 2-komponent, snabbhärdande lågviskös epoxibaserad produkt.

Sikafloor®-161

Sikafloor®-161 är en kostnadseffektiv, 2-komponent, och lågviskös epoxibaserad produkt."Totalt fast epoxi komposition" enligt testmetoden Deutsche Bauchemie e.V. (Tysk Föreningen för byggnadskemikalier ) "

Sikafloor® Primer MRW

En enkomponents, vatten- och hartsbaserad vit sampolymerdispersion i koncentrerad form, som används för grundprimer och tätning på underlag av betong eller cement, bituminösa underlag, underlag av stål eller keramiska plattor och sten- eller träunderlag innan applicering med golv/bruksmassor av typen Sikafloor HyCem.