Sika One Shot system för parkeringsdäck

Sika har utvecklat ett nytt snabbapplicerat golvsystem för parkeringsdäck som kombinerar polyurea och sand. Det passar för ytor som ska trafikeras snabbt. Med Sika One Shot är det möjligt att färdigställa beläggningen på en dag.

Sika One Shot är en ny innovativ appliceringsmetod som är tids- och materialbesparande, behöver mindre personalstyrka, ger god slitstyrka och lång hållbarhet.

Praktiskt och snabbt; spara tid, material och kostnader med Polyurea Sikalastic-880.