Enklare offertförfarande

För att underlätta för dig som entreprenör har vi skapat ett materialberäkningsdokument där du snabbt och enkelt kan beräkna hur mycket material som kommer att gå åt för de olika Sikafloor systemen.

 

Innan du laddar ner och använder dig av beräkningsdokumentet är det viktigt att du läser igenom förutsättningarna.

Villkor för användande av beräkningsdokument

Detta dokument kommer att uppdateras löpande. För att du ska vara säker på att du använder dig av senaste versionen så behöver du återkomma hit och kontrollera att du använder dig av rätt version.

 

Dessa siffror är teoretiska och medger inte ytterligare material på grund av ytporositet, ytprofil, variationer i tjocklek eller spill etc.

Systemen beskriver ett förbrukningsspann som denna kalkylsnurra inte stödjer, därför är resultatet skapad av ett snitt i förbrukningsintervallet från systemdatabladen.

Ändra ej andra fält än de färgade fälten i kolumn C. Då kan formlerna ändras och beräkningarna misstämma.

Tänk på att systemdatabladen kan innehålla variationer med flera valbara alternativ och färger.

Denna kalkylsnurra så är det alternativ utvalt som säljs mest, lagerförs eller rekommenderas.

Beräkna material Sikafloor

Ladda ner version:

1:1 - Augusti 2018