Sika ses som en pålitlig partner till hela bygg- och anläggningsbranschen. Globalt ger vi våra kunder mycket mer än bara "state of the art" och tekniskt beprövade material. Vi ger även mervärde till våra kunder genom att vi ger support service för våra produkter och under appliceringen av dem.

Teknisk dokumentation
CAD ritningar, Tekniska dokument

Sika tillhandahåller ett stort urval av CAD ritningar, installationsbeskrivningar, produktdatablad, säkerhetsdatablad och andra tekniska dokument, godkännanden och certifikat.

Inspektion av underlag
Inspektion och förberedelse av underlag

Ett underlag av betong, gammalt eller nytt, är det vanliga vid läggning av ett nytt golv. En noggrann inspektion och utvärdering är nödvändig för att bestämma dess skick och nödvändig förberedelse av ytan för att golvläggningen ska bli bra.

Blanda produkterna rätt
Blandning av produkter

Alla Sikafloor produkter måste blandas noga innan det appliceras. Omröraren ska alltid vara en elektrisk med låg hastighet eller liknande.

Appliceringsverktyg
Appliceringsverktyg

Sika tillhandahåller ett stort urval av verktyg för golv: Application Trolley (modifierad vagn för att hantera fat), rollers, spatlar, etc.

 

Teknisk- och produktutbildning
Teknisk- och produktträning

De olika applikationerna i Sikas golvsystem kräver olika tekniker för att lägga och lösningar för detaljerna. Sika erbjuder utbildning för kunder för att träna dem i de olika golvsystemen och appliceringsmetoderna. 

Underhåll och rengöring
Underhåll- och rengöringsråd

Sikafloor systemen läggs för att vara länge och Sika erbjuder därför underhåll och rengöringsråd för systemen beroende på de olika miljöerna som de lagts i.

Anpassade garantiler
Anpassade garantier

Sika erbjuder olika garantier för Sikas golvsystem, anpassade efter systemen. Kontakta Sika Sverige för att höra vad som gäller för ditt golv.