Sika Comfortfloor för offentliga och komersiella golv
yes
Sika Comfortfloor®

Sikafloor® PS-23 System
(Sika ComfortFloor®)

Sikafloor® PS-65 System
(Sika ComfortFloor® Pro)

Fogfria golv som uppfyller krav på estetik och funktionalitet.
yes
Sika Comfortfloor® Decorative

Sikafloor® PS-24 System
(Sika ComfortFloor® Decorative)

Sikafloor® PS-66 System
(Sika ComfortFloor® Decorative Pro)

Sika Comfortfloor för de mer utsatta golven
yes
Sika Comfortfloor® Tough

Sikafloor® PS-27 System
(Sika ComfortFloor® Tough)

Sika CarDeck - golv för parkeringshus
Sika CarDeck system

Sika CarDeck Standard N

Sika CarDeck Elastic 1

Golv för bland annat livsmedelsbranschen
Sikafloor PurCem

Sikafloor PurCem HS-21 Gloss

Sikafloor PurCem HS-26 Gloss