Fog

 • Foga rätt för täta fogar

  Foga rätt för täta fogar

  För att få till täta fogar i fasader som håller finns det vissa knep som är bra att ha med sig och som gäller för tegelväggar, putsade fasader eller en betongelementfasad.

  Tips för att foga rätt
 • Foga runt fönster och dörrar

  Foga runt fönster och dörrar

  I vårt sortiment finns fogmassor lämpliga för tätning av öppningar mellan karm och vägg vid fönster eller dörrar samt mellan byggnadsdelar.

  Läs om täta fönster och dörrar
 • Hållbarhet inom fogning

  Hållbarhet inom fogning

  Med strängare miljölagar och certifieringsprogram, ökade energipriser och ökad allmän medvetenhet blir tätning av byggnader en allt mer viktig faktor för hållbart byggande.

  Hållbarhet inom fogning
 • Mervärde inom fogning

  Mervärde inom fogning

  Sika erbjuder lösningar i stället för enskilda produkter. Individuell service och support är en nyckelfaktor för att säkerställa långvariga gemensamma tätningslösningar som bibehåller sin funktion även under de mest svåra och ogynnsamma förhållanden.

  Mervärde för våra kunder