Allt du behöver veta om fogmassor och tätningsmaterial

En fog är skarven mellan två olika ytor och fogmassa är materialet som används för att fylla i och täta dessa fogar. Det finns många olika typer av fogmassor. För att göra valet av fogmassa och fogmaterial lättare brukar man i första hand skilja mellan latexfog och elastiska fogmassor som är silikon-, polyuretan eller SMP-baserade.

Akrylfog – Latexfog

Latexfog såsom Sikacryl® -HM används för att täta fogar runt fönster och dörrar, vägg- och metallpartier, ventil- och rörgenomföringar, samt tätning av springor och sprickor för att förhindra luftläckage. Sikacryl® -HM används även för spackling av skarvar, tätning av fogar vid montering av gipsskivor samt lagning och tätning av trähusfasader, t ex vid ommålning. Väl lämpad för reparation av fönsterkittning, limning av cellplastskivor o dyl. Sikacryl® -HM är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Elastiska fogmassor – SMP-baserade

Högelastiska fogmassor passar utmärkt till anslutnings-och rörelsefogar eller till att täta mellan porösa och fasta material inne och ute. Ett bra exempel är SikaHyflex®-225 Connection som är en 1-komponents fukthärdande fogmassa baserad på silanterminerad polymer (SMP). Denna elastiska fogmassa är luktsvag, lösningsmedelsfri och ftalatfri vilket gör den lämplig för inomhusbruk. SikaHyflex®-225 Connection är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Elastiska fogmassor – Polyuretanbaserade

Vår högpresterande vädersäkra fogmassa för fasader, SikaHyflex®-250 Facade, tillhör familjen polyuretanbaserade fogmassor. SikaHyflex®-250 Facade är en 1-komponent, fukthärdande, elastisk fogmassa lämplig för rörelse- och  anslutningsfogar i bl.a.

  • Betongfasader
  • Putsade fasader
  • Prefabricerade fasader


Rörelse i fogen sker och beror på temperaturskillnader under dygnet och årets olika årstider. Rörelsen måste absorberas av fogmassan för att skydda insidan från miljöpåverkan samt stänga ute väder och vind. SikaHyflex®-250 Facade är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Fasadfogning

Silikoner

Silikoner är högelastiska och lämpar sig för fogning i alla typer av våtrum såsom badrum, duschkabiner och kök. Sikasil®-C är ett exempel på en elastisk kombinerad bygg- och sanitärsilikon med neutralt härdsystem. Härdning sker med hjälp av luftens fuktighet och skinnbildning sker efter ca 15 min. Genomhärdar, beroende på klimat och luftfuktighet, med ca 2 mm per dygn. Fogmassan kan uppta rörelser på ±25% av ursprunglig fogbredd. Sikasil®-C är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Ytterligare information

Kontakta våra fogspecialister vid frågor eller sök fram en återförsäljare vid behov. Besök även vårt dokumentbibliotek för teknisk dokumentation av det kompletta fogsortimentet.