Brandklasser delas upp i två huvudgrupper gällande brandfogning: E-klass resp EI-klass.

E-klass
innebär ingen begränsning av temp på insidan av utrymmet som ska skyddas.

EI-klass
har en max tillåten temp på insidan av det skyddade utrymmet, vilket innebär att brandfogen på insidan är skyddad från hög temp och därmed står emot längre tid. EI är den klass där man alltid använder brandsystem med branddrev, och där hög temperatur inte är tillåten. Våra produkter klarar ända upp till 240 minuter.

Se gällande provningsintyg för varje system.