Brandklasser delas upp i två huvudgrupper gällande brandfogning: E-klass resp EI-klass.

E-klass
innebär ingen begränsning av temperaturen på insidan av utrymmet som ska skyddas.

EI-klass
har en max tillåten temperatur på +180 oC på insidan av det skyddade utrymmet, vilket innebär att brandfogen på insidan är isolerande från hög temperatur och därmed står emot längre tid. EI är den klass där man alltid använder brandsystem med branddrev och där det finns en temperaturhämmande funktion.

Våra produkter klarar ända upp till 240 minuter.

Se gällande provningsintyg för varje system.