E-integritet har en tätande funktion då hög temperatur är tillåten men lågor, rök och heta gaser måste förhindras tränga in till den oexponerade sidan. Maxtiden i denna klass är 15 min men våra produkter klarar 30 min.

Ge akt på vilka delmaterial som ingår samt mot vilka material fogen skall ansluta mot.

SikaBrandbottningslist
SikaBrandbottningslist

Klassad upp till EI 120.

SikaFire Stop
SikaFire Stop

Brandkitt som används vid tätningar runt branddörrar, skorstenar mm.

SikaFireswell-N
SikaFireswell-N

Används för brandsäkra tätningar runt kablar och kabelbuntar.