E-integritet har en tätande funktion då hög temperatur är tillåten men lågor, rök och heta gaser måste förhindras tränga in till den oexponerade sidan. Maxtiden för våra produkter i denna klass är 30 min.

Ge akt på vilka delmaterial som ingår samt mot vilka material fogen skall ansluta mot.  

SikaBrandbottningslist
SikaBrandbottningslist

Klassad upp till EI 120.

SikaFirestop
SikaFirestop

Brandkitt som används vid tätningar runt branddörrar, skorstenar mm.

SikaFireswell-N
SikaFireswell-N

Används för brandsäkra tätningar runt kablar och kabelbuntar.